Elektroinšlalačné práce

Ponúkame komplentnú elektromontáž v novostavbách, ale aj rekonštrukciu starých rozvodov v bytových a nebytových priestoroch. Tieto práce zahŕňajú silnoprúdovú elektroinštaláciu (svietidiel, zásuviek, vypínačov, motorov..)

slaboprúdovú elektroinštaláciu (TV,PC, Internet).

K všetkým našim elektroinštaláciám vieme dodať revíznu správu. Disponujeme oprávnením vydať platné revízne správy.

Revízie

Ponúkame kompletnú revíznu správu v súlade s normami STN. V rámci revízie vykonávame kontrolu a meranie stavu elektroinštalácie ako aj samotného rozvádzača. Samozrejmosťou je kontrola každého spotrebiča a pripojovacieho miesta, taktiež kontrola stavu prepäťovej ochrany, izolačného stavu vodičov a zemného odporu bleskozvodov. Taktiež vykonáme funkčnú skúšku prúdové chrániča.

Montáž svietidiel

Vieme Vám poradiť a poskytnúť odbornú montáž interierových aj exteriérových svietidiel.

Pripojenie elektrických spotrebičov

Potrebujete pomôcť so zapojením eletrických spotrebičov? Vieme Vám poskytnúť odbornú montáž. Taktiež Vám zabezpečíme potrdenie o odbornej montáži, aby ste bez problémov získali záruku.