Kontaktujte nás

Skúsení elektrikári Prievidza a okolie

Našou špecializáciou je montáž elektroinštalácii do novostavieb ako aj rekonštrukcie už existujúcich starších elektroinštalácií. Taktiež Vám vieme pomôcť s montážou a inštaláciou elektrických spotrebičov, zásuviek a aj svietidiel. 

Poradenstvo
Radi vám poradíme ako najefektívnejšie a najlacnejšie realizovať vašu elektroinštaláciu. Samozrejme všetko v súlade s normami a elektrotechnickými vyhláškami.
Elektroinštalácie na mieru 
Vieme vás previesť celým procesom od návrhu elektroinštalácie, cez samotnú realizáciu až k vyhotoveniu revíznej správy.
Revízie
Vykonávame východiskové a pravidelné odborné prehliadky a odborné skúšky (OP a OS - revízie) elektrických zariadení, elektrických rozvodov nízkeho napätia do 1000V , bleskozvodov, elektrického ručného náradia a spotrebičov.

NAŠE SLUŽBY

Ponúkame široké spektrum profesionálnych elektrikárskych služieb s nekompromisnou kvalitou a spoľahlivosťou. Sme tu, aby sme pokryli vaše elektrické potreby a zabezpečili, že každý projekt bude dokonale vykonaný.
 • Elektroinštalačné práce

  Ponúkame komplentnú elektromontáž v novostavbách, ale aj rekonštrukciu starých rozvodov v bytových a nebytových priestoroch. Tieto práce zahŕňajú silnoprúdovú elektroinštaláciu (svietidiel, zásuviek, vypínačov, motorov..)

  slaboprúdovú elektroinštaláciu (TV,PC, Internet).

  K všetkým našim elektroinštaláciám vieme dodať revíznu správu. Disponujeme oprávnením vydať platné revízne správy.

 • Revízie

  Ponúkame kompletnú revíznu správu v súlade s normami STN. V rámci revízie vykonávame kontrolu a meranie stavu elektroinštalácie ako aj samotného rozvádzača. Samozrejmosťou je kontrola každého spotrebiča a pripojovacieho miesta, taktiež kontrola stavu prepäťovej ochrany, izolačného stavu vodičov a zemného odporu bleskozvodov. Taktiež vykonáme funkčnú skúšku prúdové chrániča.

 • Montáž svietidiel

  Vieme Vám poradiť a poskytnúť odbornú montáž interierových aj exteriérových svietidiel.

 • Pripojenie elektrických spotrebičov

  Potrebujete pomôcť so zapojením eletrických spotrebičov? Vieme Vám poskytnúť odbornú montáž. Taktiež Vám zabezpečíme potrdenie o odbornej montáži, aby ste bez problémov získali záruku.

NÁŠ TEAM

Ing. Michal Kurbel

CEO

skúsený elektrikár a šIKOVNý strojný inžinier, KTORý Má PRAX AJ AKO KONšTRUKTéR A PROJEKTANT VýROBNýCH LINIEK. sLEDUJE AKTUáLNE TRENDY A PRETO HO NIč NEZASKOčí. jE PRECíZNY, SVEDOMITý A ZODPOVEDNý.

Anton Kurbel

Elektrošpecialista

Skúsený revízny technik s dlhoročnou praXOU NA SLOVENSKU I V ZAHRANIčí, ktorý disponuje potrebnými platnými certifikátmi. eLEKTRIKA JE JEHO KONíčKOM A KU SVOJIM úLOHáM PRISTUPUJE ZODPOVEDNE PODľA platných noriem.

CERTIFIKÁTY

Vyše 50 spokojných zákazníkov

S čím Vám pomôžeme ??

Kontaktujte nás!

Telefónne číslo

IČO: 56093373
DIČ: 1086418146

NAŠE PRÁCE