Cenník služieb

 • 1. Etapa : Sekacie a vŕtacie práce
  Popis Merná jednotka Cena bez DPH
  Frézovanie drážok pre káble širka 30mm-porobeton bm 3
  Frézovanie drážok pre káble širka 30mm-tehla bm 3
  Frézovanie drážok pre káble širka 30mm-betón bm 7
  Vysekanie diery pre inštalačnu krabičku Ø 80mm-porobetón (pod omietku) ks 2
  Vysekanie diery pre inštalačnu krabičku Ø 80mm-tehla (pod omietku) ks 2
  Vysekanie diery pre inštalačnu krabičku Ø 80mm-betón (pod omietku) ks 5
  Vŕtanie diery pre inštalačnu krabičku Ø 80mm do SDK steny ks 1.5
  Vysekanie diery pre rozvádzač 12-24 modulov-porobetón (pod omietku) ks 15
  Vysekanie diery pre rozvádzač 12-24 modulov-tehla (pod omietku) ks 20
  Vysekanie diery pre rozvádzač 12-24 modulov-betón (pod omietku) ks 30
  Vysekanie diery pre rozvádzač 36-56 modulov-porobetón (pod omietku) ks 25
  Vysekanie diery pre rozvádzač 36-56 modulov-tehla (pod omietku) ks 35
  Vysekanie diery pre rozvádzač 36-56 modulov-betón (pod omietku) ks 45
  Vysekanie diery pre rozvádzač nad 56 modulov-porobetón (pod omietku) ks 40
  Vysekanie diery pre rozvádzač nad 56 modulov-tehla (pod omietku) ks 50
  Vysekanie diery pre rozvádzač nad 56 modulov-betón (pod omietku) ks 65
  Vŕtanie dier do Ø 20mm cm 0.3
  Vŕtanie dier nad Ø 20mm cm 0.5
  Vyhotovenie velkych dier (prierazov) cm2 0.2
  Demontáž starej skrinky s ističmi ks 25
  Demontáž vypínačov a zásuviek ks 2.5
  Demontáž starého elektromera ks 40
 • 1. Etapa : Stavbarske práce
  Popis Merná jednotka Cena bez DPH
  Osadenie inštalačnej krabičky pod omietku ks 1.2
  Osadenie inštalačnej krabičky nad omietku ks 1.5
  Osadenie rozvádzača pod omietku ks 25
  Osadenie rozvádzača nad omietku ks 20
  Osadenie elektromerového rozvádzača 1-elektromer ks od 50
  Montáž káblového žľabu PVC bm 2.2
  Montáž kovového žľabu vrátane úchytov a príslušenstva bm 8.6
  Montáž trubiek PVC nad omietku bm 0.9
 • 1. Etapa : Hruba elektromonáž
  Popis Merná jednotka Cena bez DPH
  Ťahanie káblov cyky do prierezu 6mm2 bm 0.8
  Ťahanie káblov cyky od prierezu 6mm2 -10mm2 bm 0.95
  Ťahanie káblov cyky od prierezu 10mm2 -35mm2 bm 1.4
  Ťahanie káblov cyky od prierezu nad 35mm2 bm 3.8
  Ťahanie ochranného vodiča 4-16mm2 bm 0.9
  Ťahanie dátového, komunikačného, koaxiálneho káblu bm 0.8
  Zaťahovanie káblov do chráničky PVC Ø 16 až 25 mm bm 0.55
  Zaťahovanie káblov do chráničky nad Ø 25 mm bm 0.65
 • 2. Etapa : Elektroinštalácia kompletáž (Zapojenie prístrojov)
  Popis Merná jednotka Cena bez DPH
  Zapojenie zásuvky bytovej 230 V ks 4
  Zapojenie zásuvky 400 V/3 faz. ks 6
  Zapojenie zásuvky TV ks 4.9
  zapojenie zásuvky RJ45 cat.5 ks 5.6
  Zapojenie zásuvky RJ45 cat.6 ks 6
  Zapojenie zásuvky USB ks 4
  Zapojenie vypínač č.1, č.6, č.5, č.7 ks 3.5
  Zapojenie krabice rozvodovej (veniec) ks 5
  Zapojenie svietidla stropného alebo nástenného 230 V ks 14
  Zapojenie svietidla lustrového – stropného 230 V ks 14
  Zapojenie elektrického sporáku) ks 35
  Zapojenie elektrickej varnej dosky ks 25
  Zapojenie ventilátora ks 15
  Zapojenie digestora ks 35
  Zapojenie transformátora ks  
  Zapojnie ovládanie žalúzií ks 4.9
  Zapojenie domového telefónu ks 13
  Zapojenie svorka bernard ks 4.2
  Zapojenie svorka ZS 4 (na vodovod) ks 3
  Zapojenie zvončeka ks 4
  Zapojenie elektrického zámku ks 6.6
 • 2. Etapa : Elektroinštalácia kompletáž rozvádzača
  Popis Merná jednotka Cena bez DPH
  Montáž a zapojenie ističa 230 V/1 fáz. ks 3
  Montáž a zapojenie ističa 400 V/3 fáz. ks 4
  Montáž a zapojenie prúdového chrániča ks 7
  Montáž prepäťovej ochrany do silového RZ ks 15
  Montáž a zapojenie relé (stykača) ks 8
  Ukončenie ftp kábla keystonom ks 4.9
  Nakáblovanie RB 24modulového ks 15
  Nakáblovanie RB 36modulového ks 20
  Nakáblovanie RB 48modulového ks 30
  Nakáblovanie RB 56modulového ks 40
  Nakáblovanie RB viac ako 56modulového ks 50
  Nakáblovanie nového miesta elektromeru hod 20
  Osadenie RE skrine viac elektromerovv RE/bytovka a pod/ ks 300
  Montáž svorky ks 1
  Montáž rozbočovacieho mostíka N ks 1.5
  Montáž rozbočovacieho mostíka PE ks 1.5
  Montáž hrebeňa (preklemovanie) ks 2
  Montáž DIN lišty ks 1
  Zapojenie iného modulárneho prístroj ks 4.9
 • Ine nešpecifikované práce

  <

  Popis Merná jednotka Cena bez DPH
  Ostatné montážne alebo elektroinštalačné práce ktoré nie je možné naceniť hod 16.5
  Revízna správa (cena záleží od objektu)   od 150
  Dopravné náklady km 0.65
  Vytvorenie provizórneho osvetlenia hod 16.5
  Premeranie a preskúšanie okruhov hod 16.5
  Premeranie a označenie okruhov hod 16.5
  Demontáž starej inštalácie- elektrických rozvodov hod 16.5
  Bleskozvod (cena sa urči až po obhliadke)   od 450
  Zastupovanie pri zavedeni novej pripojky hod 16.5