Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov Naposledy aktualizované: 4. mája 2024

Tieto zásady ochrany osobných údajov opisujú naše politiky a postupy týkajúce sa zberu, využitia a zverejňovania vašich informácií pri používaní služby a informujú vás o vašich právach na ochranu súkromia a o tom, ako vás právo chráni.

Vaše osobné údaje používame na poskytovanie a zlepšovanie služby. Používaním služby súhlasíte s tým, že vaše informácie budú zbierané a používané v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov. Tieto zásady ochrany osobných údajov boli vytvorené s pomocou Generátora zásad ochrany osobných údajov.

Výklad a definície Výklad Slová, ktorých počiatočné písmeno je veľké, majú význam definovaný v nasledujúcich podmienkach. Nasledujúce definície majú rovnaký význam, bez ohľadu na to, či sa vyskytujú v jednotnom či množnom čísle.

Definície Na účely týchto zásad ochrany osobných údajov:

Účet znamená jedinečný účet vytvorený pre vás, aby ste mohli získať prístup k našej službe alebo k jej častiam.

Spoločnosť (v tomto dohovore označovaná ako „Spoločnosť“, „My“, „Nás“ alebo „Naša“) sa odkazuje na K-technics.

Súbory cookies sú malé súbory, ktoré webová stránka umiestni na váš počítač, mobilné zariadenie alebo iné zariadenie, obsahujúce podrobnosti o vašej histórii prehliadania na tejto webovej stránke medzi jej mnohými použitiami.

Krajina sa vzťahuje na: Slovensko

Zariadenie znamená akékoľvek zariadenie, ktoré môže získať prístup k službe, ako je počítač, mobilný telefón alebo digitálny tablet.

Osobné údaje sú akékoľvek informácie, ktoré sa vzťahujú k identifikovanému alebo identifikovateľnému jednotlivcovi.

Služba sa vzťahuje na webovú stránku.

Poskytovateľ služieb znamená každú fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá spracúva údaje v mene spoločnosti. Odkazuje sa na tretej strany alebo jednotlivcov, ktorých spoločnosť zamestnáva na uľahčenie služby, poskytnutie služby v mene spoločnosti, vykonávanie služieb súvisiacich so službou alebo asistenciu spoločnosti pri analýze toho, ako je služba používaná.

Používateľské údaje sa vzťahujú na údaje, ktoré sa zbierajú automaticky, buď generované používaním služby, alebo zo samotnej infraštruktúry služby (napríklad trvanie návštevy stránky).

Webová stránka sa vzťahuje na K-technics, dostupnú z https://www.ktechnics.sk/

Vy sa vzťahuje na jednotlivca, ktorý pristupuje alebo používa službu, alebo na spoločnosť alebo inú právnickú osobu, v mene ktorej taký jednotlivec pristupuje alebo používa službu, podľa príslušných prípadov.

Zber a použitie vašich osobných údajov Typy zozbieraných údajov Osobné údaje Pri používaní našej služby vás môžeme požiadať o poskytnutie určitých osobných identifikačných informácií, ktoré možno použiť na to, aby sme vás kontaktovali alebo identifikovali. Medzi osobne identifikovateľné informácie môžu patriť, ale nie sú obmedzené na:

Emailová adresa

Meno a priezvisko

Telefónne číslo

Údaje o používaní

Údaje o používaní Údaje o používaní sa zbierajú automaticky pri používaní služby.

Údaje o používaní môžu zahŕňať informácie, ako je internetová adresa vášho zariadenia (napr. IP adresa), typ prehliadača, verzia prehliadača, stránky našej služby, ktoré navštevujete, čas a dátum návštevy, čas strávený na týchto stránkach, jedinečné identifikátory zariadenia a ďalšie diagnostické údaje.

Keď pristupujete k službe prostredníctvom mobilného zariadenia, môžeme automaticky zbierať určité informácie, vrátane, ale nie obmedzené na, typ mobilného zariadenia, unikátne identifikačné číslo vášho mobilného zariadenia, IP adresu vášho mobilného zariadenia, operačný systém vášho mobilného zariadenia, typ mobilného prehliadača internetu, ktorý používate, jedinečné identifikátory zariadenia a ďalšie diagnostické údaje.

Môžeme tiež zbierať informácie, ktoré váš prehliadač posiela vždy, keď navštívite našu službu alebo keď pristúpite k službe prostredníctvom mobilného zariadenia.

Technológie sledovania a súbory cookies Používame súbory cookies a podobné technológie sledovania na sledovanie aktivity našej služby a uchovávanie určitých informácií. Používané technológie môžu zahŕňať:

Súbory cookies alebo prehliadačové súbory cookies. Súbor cookie je malý súbor umiestnený na vašom zariadení. Môžete pokyny pre váš prehliadač, aby odmietol všetky súbory cookies, alebo aby vás informoval, keď je súbor cookie odoslaný. Ak však súbory cookies nebudete prijímať, nemusíte byť schopní použiť niektoré časti našej služby. Pokiaľ ste neupravili nastavenie vášho prehliadača tak, aby odmietol súbory cookies, naša služba môže používať súbory cookies. Webové značky. Určité časti našej služby a naše e-maily môžu obsahovať malé elektronické súbory známe ako webové značky (tiež nazývané čistými gify, pixelovými značkami a jednopixelovými gify), ktoré umožňujú spoločnosti napríklad počítať používateľov, ktorí navštívili tieto stránky alebo otvorili e-mail a pre ďalšie súvisiace štatistiky webových stránok (napríklad zaznamenávanie popularity určitého oddielu a overovanie integritu systému a servera). Súbory cookies môžu byť „trvalé“ alebo „session“ súbory cookies. Trvalé súbory cookies zostávajú na vašom osobnom počítači alebo mobilnom zariadení, keď sa odpojíte od internetu, zatiaľ čo súbory cookies zostávajú iba vtedy, keď zatvoríte svoj internetový prehliadač. Viac informácií o súboroch cookie nájdete v článku na webovej stránke TermsFeed.

Používame ako Session, tak aj Persistent súbory cookies na účely uvedené nižšie:

Nevyhnutné / Zásadné cookies

Typ: Session Cookies

Spravuje nás: My

Účel: Tieto súbory cookies sú nevyhnutné na poskytnutie vám služieb dostupných prostredníctvom webovej stránky a na umožnenie využívania niektorých jej funkcií. Pomáhajú overovať používateľov a zabrániť podvodnému používaniu používateľských účtov. Bez týchto súborov cookies nemôžu byť poskytnuté služby, ktoré ste požiadali, a používame tieto súbory cookies iba na poskytnutie vám týchto služieb.

Súbory cookies s politikou / Upozornenie na akceptáciu cookies

Typ: Trvalé súbory cookies

Spravuje nás: My

Účel: Tieto súbory cookies identifikujú, či používatelia akceptovali používanie súborov cookies na webovej stránke.

Funkčné cookies

Typ: Trvalé súbory cookies

Spravuje nás: My

Účel: Tieto súbory cookies nám umožňujú zapamätať si vaše voľby, keď používate webovú stránku, ako napríklad zapamätanie si vašich prihlasovacích údajov alebo jazykového nastavenia. Účelom týchto súborov cookies je poskytnúť vám osobnejšie skúsenosti a zabrániť vám tak, aby ste museli pri každom použití webovej stránky znova zadávať svoje preferencie.

Pre viac informácií o súboroch cookies, ktoré používame, a vašich možnostiach týkajúcich sa súborov cookies, navštívte našu zásadu súborov cookies alebo časť súborov cookies našich zásad ochrany osobných údajov.

Použitie vašich osobných údajov Spoločnosť môže použiť osobné údaje na nasledovné účely:

Na poskytovanie a udržiavanie našej služby, vrátane monitorovania používania našej služby.

Na správu vášho účtu: na správu vašej registrácie ako používateľa služby. Osobné údaje, ktoré poskytnete, vám môžu poskytnúť prístup k rôznym funkciám služby, ktoré sú vám k dispozícii ako registrovanému používateľovi.

Na splnenie zmluvy: na rozvoj, dodržiavanie a vykonanie zmluvy o kúpe produktov, položiek alebo služieb, ktoré ste zakúpili, alebo akéhokoľvek iného kontraktu s nami prostredníctvom služby.

Na kontaktovanie vás: aby sme vás kontaktovali e-mailom, telefonickými hovormi, SMS správami alebo inými ekvivalentnými formami elektronickej komunikácie, ako sú napríklad oznámenia mobilných aplikácií o aktualizáciách alebo informatívne komunikácie súvisiace s funkcionalitami, produktmi alebo uzatvorenými službami, vrátane bezpečnostných aktualizácií, keď je to nevyhnutné alebo primerané pre ich implementáciu.

Na poskytnutie vám správ, špeciálnych ponúk a všeobecných informácií o iných tovaroch, službách a udalostiach, ktoré ponúkame a ktoré sú podobné tým, ktoré ste už zakúpili alebo sa o ne opýtali, pokiaľ ste sa rozhodli neprijímať takéto informácie.

Na správu vašich požiadaviek: na riešenie a správu vašich požiadaviek k nám.

Pri prevode podniku: môžeme vaše informácie použiť na vyhodnotenie alebo vykonanie zlúčenia, odčlenenia, reštrukturalizácie, reorganizácie, rozviazania alebo iného predaja alebo prenosu niektorých alebo všetkých našich aktív, či už ako pokračujúci podnik alebo ako súčasť bankrotu, likvidácie alebo podobného konania, v rámci ktorého sú osobné údaje, ktoré sme o našich používateľoch služby, medzi prenosnými aktívami.

Pre iné účely: môžeme vaše informácie použiť na ďalšie účely, ako je analýza dát, identifikácia trendov používania, určovanie účinnosti našich propagačných kampaní a na vyhodnotenie a zlepšenie našej služby, produktov, služieb, marketingu a vašich skúseností.

Vaše osobné informácie môžeme zdieľať v nasledujúcich situáciách:

S poskytovateľmi služieb: môžeme zdieľať vaše osobné informácie s poskytovateľmi služieb na monitorovanie a analýzu používania našej služby, na kontaktovanie vás. Pri prevode podniku: môžeme zdieľať alebo prenášať vaše osobné informácie v súvislosti s akýmkoľvek zlúčením, predajom aktív spoločnosti, financovaním alebo získaním časti alebo celej našej činnosti inej spoločnosti. S partnerskými spoločnosťami: môžeme zdieľať vaše informácie s našimi partnerskými spoločnosťami, pričom tieto spoločnosti budú musieť dodržiavať tieto zásady ochrany osobných údajov. Do partnerských spoločností patrí naša materská spoločnosť a všetky ďalšie dcérske spoločnosti, partneri na spoločných podnikoch alebo iné spoločnosti, ktoré kontrolujeme alebo ktoré sú pod spoločnou kontrolou s nami. S obchodnými partnermi: môžeme zdieľať vaše informácie s našimi obchodnými partnermi, aby sme vám ponúkli určité produkty, služby alebo akcie. S inými používateľmi: keď zdieľate osobné informácie alebo inak komunikujete v verejných oblastiach s inými používateľmi, môžu tieto informácie vidieť všetci používatelia a môžu byť verejne distribuované aj mimo toho. So vašim súhlasom: vaše osobné informácie môžeme odovzdať pre iné účely len so vaším súhlasom. Zachovanie vašich osobných údajov Spoločnosť bude uchovávať vaše osobné údaje len tak dlho, ako je potrebné na účely uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov. Vaše osobné údaje budeme uchovávať a používať v rozsahu potrebnom na splnenie našich právnych povinností (napríklad ak sme povinní uchovať vaše údaje na splnenie platných zákonov), na riešenie sporov a na presadenie našich právnych zmlúv a politík.

Spoločnosť bude tiež uchovávať používateľské údaje na účely interného analytického použitia. Používateľské údaje sa zvyčajne uchovávajú na kratšiu dobu, okrem prípadov, keď sa tieto údaje používajú na posilnenie bezpečnosti alebo na zlepšenie funkčnosti našej služby, alebo sme povinne povinní uchovať tieto údaje na dlhšie obdobie.

Prenos vašich osobných údajov Vaše informácie, vrátane osobných údajov, môžu byť prenášané na počítače umiestnené mimo vašej štátnej, provinciálnej, národné alebo inak regionálne jurisdikcie štátu, kde sa nachádzate a kde sú platné zákony na ochranu údajov, ktoré sa môžu líšiť od zákonov vašej jurisdikcie.

Ak sa nachádzate mimo slovenska a rozhodnete sa poskytnúť nám informácie, upozorňujeme vás, že prenosy údajov, vrátane osobných údajov, na Slovensko sa vykonávajú a vaše osobné údaje sa môžu uchovávať na Slovensku a tam sa spracúvajú.

Súhlasom s týmito zásadami ochrany osobných údajov súhlasíte s takýmto prenosom.

Spoločnosť podnikne všetky primerané kroky na zabezpečenie, že vaše údaje sú spracované bezpečne a v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov, a žiadne prenosy osobných údajov sa nebudú uskutočňovať na organizácie alebo do krajín, pokiaľ nebudú prijaté primerané opatrenia vrátane bezpečnostných opatrení s cieľom zabezpečiť správny ochrana vašich údajov.

Zverejnenie vašich osobných údajov Zákon o ochrane údajov Vaše osobné údaje môžu byť zverejnené, ak sa tak vyžaduje zákonom alebo akíkoľvek orgány verejnej moci, ktoré sú oprávnené k tomu, požiadajú nás, aby sme poskytli vaše osobné údaje, alebo ak veríme, že takéto akcie sú nevyhnutné na ochranu a obhajobu našich práv, alebo na ochranu osobnej bezpečnosti používateľov alebo verejnosti.

Zverejnenie prebieha iba v rozsahu a podmienkach, ktoré vyžaduje príslušný zákon. Ak sme dostali požiadavku o zverejnenie vašich osobných údajov, budeme vás informovať o tejto požiadavke, ak to nie je zakázané zákonom.

Vaše práva na ochranu údajov v rámci právnej ochrany Podľa niektorých zákonov o ochrane údajov máte možnosť:

Prístup k vašim osobným údajom Aktualizácia alebo oprava vašich osobných údajov, ktoré máme Odporúčanie: Môžete mať právo nám namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov, ktoré sa riadi našimi legitímnymi záujmami, a nebudeme ich spracovávať ďalej. Môžete mať tiež právo na odvolanie svojho súhlasu kedykoľvek, kedy je to pre nás základom spracúvania vašich osobných údajov.

Odstránenie vašich osobných údajov: Môžete mať právo požiadať nás, aby sme vymazali alebo odstránili vaše osobné údaje z našich systémov. Prepnutie spracovania vašich osobných údajov: Môžete mať právo požiadať nás, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov v určitých okolnostiach. Portabilita údajov: Môžete mať právo požiadať o prenos vašich osobných údajov do inej organizácie alebo k vám v elektronickom formáte alebo v niektorých prípadoch v papierovej forme. Právo na odvolanie súhlasu Upozorňujeme, že sme sa mohli uistiť, že zabezpečíme existenciu správneho zákonného základu na spracúvanie vašich osobných údajov. Ak máte ďalšie otázky alebo potrebujete ďalšie informácie o svojich právach na ochranu osobných údajov, môžete kontaktovať miestne úradné miesto ochrany údajov v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru, ako aj úradné miesto ochrany údajov v oblasti štátov mimo Európskeho hospodárskeho priestoru.

Máte tiež právo podať sťažnosť u miestneho úradného miesta na ochranu údajov v súvislosti s našimi postupmi na ochranu osobných údajov.

Služby tretích strán Môžeme občas používať poskytovateľov tretích strán na monitorovanie a analýzu používania našej služby.

Google Analytics Google Analytics je služba poskytovaná spoločnosťou Google, ktorá nám pomáha monitorovať a analyzovať používanie našej služby.

Google používa zozbierané údaje na sledovanie a monitorovanie používania našej služby. Tieto údaje zdieľajú s inými službami Google. Google môže použiť zozbierané údaje na kontextualizáciu a personalizáciu reklám svojej vlastnej reklamnej siete.

Pre viac informácií o tom, ako Google zhromažďuje a používa vaše údaje, si prečítajte súkromnú politiku Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Vyhnutie sa sledovaniu Google Analytics Ak chcete viac informácií o tom, ako vyhnúť sledovaniu zo strany Google Analytics, navštívte webovú stránku Google Privacy & Terms: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Platba Informácie o platbe môžeme zhromažďovať a spracovávať poskytovateľom platobnej služby, ktorý nie je s nami spojený, na základe údajov o platobnej karte, ktoré mu poskytnete, vrátane informácií o účte, ako je napríklad e-mailová adresa.

Informácie o platbe sa nezdieľajú so spoločnosťou a sa chránia v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov.

Platobné údaje, ktoré zhromažďujeme, sa ukladajú len na dobu potrebnú na vykonanie platby. Po tomto procese sa odstránia.

Platobný poskytovateľ služieb, ktoré používame:

Stripe Ich zásady ochrany osobných údajov nájdete na nasledujúcej adrese: https://stripe.com/guides/general-data-protection-regulation

Odkazy na ďalšie webové stránky Naša služba môže obsahovať odkazy na iné webové stránky, ktoré nie sú prevádzkované nami. Ak kliknete na odkaz tretích strán, budete presmerovaní na webovú stránku tretích strán. Dôrazne odporúčame, aby ste si prečítali zásady ochrany osobných údajov každej webovej stránky, ktorú navštívite.

Nemáme kontrolu a nepreberáme žiadnu zodpovednosť za obsah, zásady ochrany osobných údajov alebo postupy tretích strán alebo ich služieb.

Deti ochrany osobných údajov Naša služba sa neosobná s časťou určenou pre osoby mladšie ako 18 rokov („Deti“).

Nemáme úmyselne zhromažďovať osobné údaje od osôb mladších ako 18 rokov. Ak zistíme, že sa od nás zhromažďujú osobné údaje od osôb mladších ako 18 rokov, bez overiteľného súhlasu rodičov, podnikneme kroky na odstránenie týchto informácií z našich serverov.

Ak ste rodič alebo opatrovník a zistíte, že vaše dieťa nám poskytlo osobné údaje, odporúčame vám, aby ste nás kontaktovali. Ak zistíme, že sme zhromaždili osobné údaje od detí bez overiteľného súhlasu rodičov, podnikneme kroky na odstránenie týchto informácií z našich serverov.

Zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov Môžeme občas aktualizovať naše zásady ochrany osobných údajov. Budeme vás informovať o akýchkoľvek zmenách zverejnením nových zásad ochrany osobných údajov na tejto stránke.

Odporúčame vám pravidelne kontrolovať tieto zásady ochrany osobných údajov na akékoľvek zmeny. Zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov nadobúdajú účinnosť, keď sú zverejnené na tejto stránke.

Kontaktovať nás Ak máte akékoľvek otázky o týchto zásadách ochrany osobných údajov, môžete nás kontaktovať: Prostredníctvom e-mailu: support@TermsFeed.com

Zverejnením pošty: ATTN: Spoločnosť Wicked Snow, s.r.o., škultétyho 3, Bratislava 84104

Pomocou zákazníckej podpory na našej webovej stránke: https://www.vlastnepotvorky.sk

Ak nie ste spokojní s tým, ako spracovávame vaše osobné údaje, a nemôžeme vyriešiť vašu sťažnosť, môžete podať sťažnosť u dozorného úradu pre ochranu údajov vo svojej krajine.

Finálne ustanovenia Tieto zásady ochrany osobných údajov platia iba pre našu online činnosť a platia pre návštevníkov našej webovej stránky s ohľadom na informácie, ktoré zdieľajú a / alebo zbierajú v rámci webovej stránky. Tieto zásady neplatia pre informácie, ktoré sú zhromažďované offline alebo cez iné kanály, okrem tejto webovej stránky.

Naše podmienky používania boli vytvorené pomocou generátora zásad ochrany osobných údajov a generátora zásad ochrany osobných údajov.

Súhlas Používaním našej webovej stránky vyjadrujete svoj súhlas s našimi zásadami ochrany osobných údajov a súhlasíte s jej podmienkami.